Inflasjon og rente

Derfor kan det gå mot rentepause

Inflasjonen gikk ned til 3,3 prosent i september. Det er tall som kan minne om en rentetopp i Norge og kanskje blir det ingen ny renteheving i desember.

En stor årsak til at inflasjonen falt i september skyldes prisutviklingen på strøm og mat. Kjerneinflasjonen (som Norges Bank er spesielt opptatt av når de skal sette renten) stoppet på 5,7 prosent, mens forhåndsprognosene viste at den skulle stoppe på 6,1 prosent.

Ingen ny renteheving før 2024?

Til E24 sier sjeføkonom, Kjetil Olsen i Nordea Markets, at den lave inflasjonen kan føre til at Norges Bank ikke hever renten når vi kommer til desember.

– Alt annet likt tilsier at renteøkning i desember er ut, sier Olsen.

Høy prisvekst i Norge de siste månedene er den største årsaken til at sentralbanken har satt opp renten. De siste to årene har renten blitt satt opp med mer enn fire prosentpoeng og i slutten av september kom siste renteheving opp til 4,25 prosent.

Samtidig ble det varslet at en ny renteheving trolig ville skje i desember.

Matvareprisene falt

Gjennom september falt matvareprisene med 1,5 prosent. Til sammenligning er dette nesten dobbelt så mye som prisfallet fra juli til august på 0,8 prosent.

Det er hovedsakelig prisene på kjøtt og fisk som står for prisnedgangen. Kjøttprisene falt med 3,1 prosent, mens prisene på fisk og annen sjømat falt med hele 9,1 prosent.

Dersom vi sammenligner med september for ett år siden, er matprisene likevel så mye som 7,7 prosent høyere i år.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye er styringsrenten på nå?

Etter den siste rentehevingen i september, satte Norges Bank opp renten med 0,25 prosentpoeng opp til 4,25.

Hva er en styringsrente?

Styringsrenten representerer den renten norske banker mottar for sine innskudd i Norges Bank. Denne renten er altså ikke identisk med renten på pengene som bankene låner ut til sine kunder. Styringsrenten fungerer som et verktøy for å regulere inflasjon, økonomisk vekst og arbeidsledighet, og fastsettes av landets sentralbank.

Les også: