Avslag på lån

Forbrukslån med betalingsanmerkning

Det er mulig å få et forbrukslån selv om man har en betalingsanmerkning, men dette er veldig vanskelig. Dersom du får forbrukslån med en slik heftelse, vil långiver vanligvis kreve at lånet brukes til å rette opp økonomien.

Hvilken bank gir lån med betalingsanmerkning?

Det finnes noen få banker som kan tilby deg refinansieringslån, til tross for betalingsanmerkninger. Svea Finans, Bank 2 og Bluestep er eksempler på dette, men disse bankene krever imidlertid sikkerhet i fast eiendom for at du skal få tatt opp lånet.

Det finnes muligheter selv om du har fått en betalingsanmerkning

At man har fått en betalingsanmerkning trenger ikke nødvendigvis å bety at man har opptrådt svært uøkonomisk. Det er ikke alltid slik at en person som har fått en betalingsanmerkning, mangler betalingsevne eller vilje.

For eksempel kan skyldneren ha opphold seg i utlandet i lang tid da kravet fra banken kom, slik at man ikke var klar over at det forelå et krav. Noen er også uheldig ved å bli utsatt for ID-tyveri, slik at noen andre har tatt opp lån i deres navn.

Poenget er at bankene kan gå med på å se på grunnen til at du har en betalingsanmerkning. Dersom det viser seg at årsaken er uskyldig, kan du likevel få innvilget et lån.

Hvordan kan man slette betalingsanmerkning?

For å få fjernet en betalingsanmerkning må du rett og slett betale ned det du skylder til kreditoren som har registrert betalingsanmerkningen på ditt navn.

Kan man sjekke om man har betalingsanmerkning?

Dersom du er usikker på om du har en betalingsanmerkning eller ikke, kan du enkelt sjekke dette på egen hånd. Du kan for eksempel logge deg inn på Bisnode og Experian og hente ut kredittopplysninger fra disse byråene. Sjekk gjerne begge!

Hvem gir betalingsanmerkning?

Kredittopplysningsbyråer, som for eksempel Bisnode og Experian, registrerer betalingsanmerkninger på bakgrunn av tvangsinnkrevingstiltak.

Hva skal til for å få betalingsanmerkning?

Dersom du unngår å betale en regning eller en faktura for en vare eller tjeneste som du har kjøpt, vil du få betalingsanmerkninger. Hvis du får purringer eller betalingsoppfordringer, men likevel ikke betaler, vil fakturaen gå til inkasso. Da vil også fakturabeløpet som du skal betale vokse og vokse.

Hvor fort blir betalingsanmerkningen slettet?

Betalingsanmerkningen kan stå i opptil fire år, men dersom du betaler det du skylder vil anmerkningen bli slettet så fort kravet står som «Betalt». Skulle det gå fire år uten at du gjør opp for deg, kommer inkassobyrået til å ty til rettslige skritt dersom de bestemmer seg for å registrere en ny betalingsanmerkning.

Ofte stilte spørsmål

Kan man få forbrukslån med betalingsanmerkning?

Ja, men da krever ofte banken at du må stille med sikkerhet for lånet. Dette kan være pant i eiendom eller kausjonist for lånet du skal ta opp.

Kan jeg få lån med inkasso?

Ja, det finnes noen få banker som tilbyr lån med inkasso selv om de aller fleste avslår søknaden umiddelbart.

Når går en betalingsanmerkning bort?

En betalingsanmerkning kan være registrert i opptil 4 år. Anmerkningen blir imidlertid slettet med en gang man betaler inn kravet.